Gå til indhold

Valg i Danmark

 Her kan du læse mere om, når der er valg i Danmark.

Valgdeltagelse kræver normalt bopæl i Danmark

For at kunne deltage i valg i Danmark skal man være optaget på valglisten. Det bliver man uden videre, hvis man på valgdagen har dansk indfødsret, er fyldt 18 år og senest 7. dagen før valgdagen har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt et dansk folkeregister.

Brevstemmeafgivning i udlandet

Hvis man opholder sig i udlandet og derfor er forhindret i at afgive stemme på valgdagen, kan man afgive brevstemme på en dansk ambassade eller konsulat. Som ovenfor nævnt er det en betingelse, at pågældende vælger er optaget på valglisten.

Du kan brevstemme fra og med tre måneder før valgdagen til folketingsvalg. Da man ikke ved folketingsvalg ved, hvornår der er valg, kan du dog brevstemme i udlandet når som helst, men din stemme kommer kun i betragtning, hvis den er afgivet tidligst tre måneder før valgdagen. Har du afgivet en brevstemme til folketingsvalg på et tidligere tidspunkt end tre måneder før valgdagen, skal du derfor brevstemme igen eller møde op og stemme på valgdagen.

Ved folkeafstemninger kan du som udgangspunkt brevstemme tre måneder før valgdagen. Det er dog en betingelse, at der skal være den fornødne klarhed over, hvad det er, vælgerne skal stemme om til folkeafstemningen, forinden brevstemmeafgivningen kan gå i gang. Ved nogle folkeafstemninger vil man derfor ikke kunne brevstemme fra tre måneder før afstemningsdagen, og brevstemmeafgivningen vil derfor gå i gang senere.

Der er ikke fastsat nogen sidste frist for brevstemmeafgivning i udlandet, men brevstemmen skal være afgivet i så god tid forud for valgdagen, at den kan være modtaget i vedkommende kommune, inden afstemningen på valgdagen begynder kl. 9. De danske repræsentationer i Colombia vil give nærmere oplysninger herom på hjemmesiden. Du kan læse mere på Borgerservice .

Husk at medbringe legitimation, f.eks. pas, kørekort eller sygesikringsbevis.