Gå til indhold

Apostille og legalisering

Her kan du læse om apostillepåtegning af danske dokumenter, således at de er anvendelige og legaliseret i Colombia

Apostille-konventionen

Danmark har tiltrådt Apostille-konventionen (Haagerkonventionen af 5. oktober 1961) 1. januar 2007. Det betyder, at dine dokumenter i de fleste tilfælde kan nøjes med en enkelt legalisering i form af  Apostille-stemplet i Udenrigsministeriet . På den måde er det blevet enklere for borgere og virksomheder at få legaliseret offentlige dokumenter til brug i udlandet.

 

Denne form for legalisering er udelukkende gældende for lande, som har underskrevet Apostille-konventionen. Her kan du se hvilke lande, som er med i Apostille-konventionen

 

Hvornår er apostillepåtegning ikke nok

Kun hvis det pågældende land ikke har underskrevet Apostille-konventionen, er det nødvendigt med endnu en legalisering på det pågældende lands ambassade.

Derudover er der enkelte dokumenter (f.eks. fuldmagter, kontrakter, erklæringer og invitationer), som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer, der kræver stadig flere legaliseringer 

På følgende link kan du læse mere om hvilke dokumenter, der kræver legalisering og hvem du skal henvendedig til: Dokumenttyper og legaliseringsansvarlige

 

Legalisering af underskrifter fra privatpersoner og private firmaer

Der gælder særlige regler for dokumenter, som er udstedt og underskrevet af privatpersoner eller private firmaer, det kan f.eks. være fuldmagter, kontrakter, vedtægter, erklæringer og invitationer.

Hvis et dokument er underskrevet af en privatperson, skal personens underskrift legaliseres af en Notar, før Udenrigsministeriet kan legalisere dokumentet. På www.domstol.dk findes adresser på landets dommerkontorer, hvor Notarerne hører til.

Hvis et dokument er underskrevet af et firma, skal dokumentet legaliseres af enten en Notar, Dansk Erhverv eller Dansk Industri inden legalisering i Udenrigsministeriet.

 

Oversættelseskrav

Udenrigsministeriet kan kun legalisere/apostillere en oversættelse af et dokument, hvis oversættelsen er foretaget, stemplet og underskrevet af en statsautoriseret translatør med beskikkelse fra Erhvervsstyrelsen.