Gå til indhold

ledige stillinger

Ambassaden i Bogotá søger to praktikanter per 1. august 2023 

Colombia er som grøn frontløber i regionen en vigtig allieret i det danske klimadiplomati, og med et voksende marked inden for bl.a. grøn energi og et nyt samarbejde om bæredygtige byer er Colombia en strategisk vigtig spiller for danske kommercielle og politiske interesser. Med den nyvalgte regering har Colombia fået sin første venstreorienterede regering med fokus på fredsprocessen, menneskerettigheder og grøn omstilling.

 

Ambassaden i Bogotá er ansvarlig for dansk engagement i Colombia og fire sideakkrediterede lande i Latinamerika (Bolivia, Costa Rica, Panama og Venezuela) med fokus på kommercielle indsatser og i stigende grad et strategisk samarbejde på energi-, klima- og miljøområdet. Ambassaden søger til efteråret 2023 to praktikanter til at bistå ambassadens arbejde i hhv. det politiske og det kommercielle team. Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra 1. august 2023 til 31. januar 2024.

 

Arbejdsområder

Praktikanterne vil indgå hhv. i ambassadens politiske team eller handelsteam, men de første par måneder af praktikperioden vil have P4G-topmødet som sit omdrejningspunkt. Hovedopgaven for ambassaden i 2023 er nemlig at give et klart dansk fingeraftryk på dette politisk topmøde om bæredygtighed og grøn omstilling. Praktikanterne kommer til at spille en væsentlig rolle forberedelsen fsva. dansk delegation og danske arrangementer til topmødet sammen med hele ambassaden. Det bliver en spændende og lærerig opstart på praktikopholdet, hvor praktikanterne får berøring med hele ambassaden og erfaringer med en bred vifte af opgaver.

Hovedopgaverne resten af opholdet vil bestå at informationsindsamling og analysearbejde, deltagelse i visse eksterne møder og rejser, løbende kommunikation med colombianske og danske partnerorganisationer samt med danske myndigheder.  Opgaverne vil primært være relateret til Colombia, men kan også omhandle de andre lande der dækkes fra ambassaden i Bogotá samt hele Latinamerika-regionen. Som en del af teamet bidrager praktikanten desuden til visse administrative opgaver efter behov.

 

Arbejdsopgaver omfatter: 

  • Hjælp til afholdelse af P4G-topmøde
  • Bistå med forberedelse og gennemførsel af besøg fra og til Danmark
  • Bidrag til ambassadens analyser og rapporter 
  • Deltagelse i politiske møder og seminarer 
  • Besvarelse af forskellige spørgsmål og henvendelser fra colombianske og danske borgere samt fra myndigheder, virksomheder og institutioner i Danmark og Colombia. 
  • Vedligeholdelse af ambassadens danske hjemmeside og sociale medier

Kvalifikationer

Praktikopholdet indeholder meget varierende og selvstændige arbejdsopgaver, hvorfor det forventes, at praktikanten udviser stor fleksibilitet og initiativ. Vi søger en generalist med gode analytiske evner, engagement og lyst til at indgå i en dynamisk hverdag. Arbejdssproget på ambassaden skifter mellem spansk, dansk og engelsk, hvorfor det forventes, at praktikanten behersker alle tre sprog på et fornuftigt niveau i såvel skrift som tale. Der lægges særligt vægt på et solid kendskab til spansk. For at blive praktikant skal du være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.


Praktisk information

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden bidrager med et tilskud på DKK 4.000 pr. måned til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Praktikanterne er selv ansvarlig for at finde bolig i Bogotá, men ambassaden er behjælpelig med nødvendig information.

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inklusiv ½ times daglig frokostpause. Arbejdstiden er mandag-torsdag kl. 8.00-16.00 samt fredag kl. 9.00-14.00. Praktikanterne kan afholde 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelsen af ferie aftales med ambassaden. Såfremt praktikanten kan starte tidligere end 1. august, vil det være en fordel af hensyn til afholdelse af P4G-topmødet.

Ansættelse i Udenrigsministeriet forudsætter, at praktikanten kan blive sikkerhedsgodkendt.


Ansøgning

En komplet ansøgning inkluderer praktikansøgning, hvor det tydeligt fremgår hvilken stilling du søger (det politiske eller kommercielle team), samt CV og relevante eksamensbeviser, anbefalinger osv.

 

Alle ansøgninger skal sendes som en enkelt PDF fil navngivet på følgende måde: praktikantansøgning_fornavn_efternavn.pdf.

 

Ansøgningsfristen er fredag den 24. februar 2023

Ansøgningen sendes pr. mail til [email protected]. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte souschef Klara Christensen på [email protected].

Vi oplever, at kandidater typisk søger flere ambassader i Latinamerika. Derfor koordineres ansættelsesprocessen herunder udvælgelsen af kandidater blandt de spansktalende ambassader i regionen. Dette sker selvfølgelig i tæt dialog med kandidaterne. Det er erfaringen, at dette skaber bedre muligheder for både kandidater og ambassader.