Spring til indhold

Særlige regler i Colombia

Her kan du læse om særlige regler for legalisering af danske dokumenter I Colombia.

Legalisering af danske dokumenter

Ethvert dansk dokument, som skal gøres gældende i Colombia, skal have en apostillepåtegning fra den ansvarlige danske instans. Med andre ord kan Danmarks ambassade i Bogotá ikke foretage apostillepåtegning af danske dokumenter og attester. 

 

Dokumenter og/eller attester, som er udstedt på dansk, kan først gøres gældende i Colombia med en spansk oversættelse af dokumentet/attesten og dette skal gøres i Colombia. I den forbindelse er der en særlig procedure, da der på nuværende tidspunkt i Colombia ikke findes en statsautoriseret dansk-spansk translatør. 

 

Krav til oversættelse

  1. Dokumentet skal være apostillepåtegnet i Danmark
  2. Der skal hos den colombianske legaliseringsavsarlige instans (Cancillería) ansøges om et bevis for, at der i Colombia ikke findes en statsautoriseret dansk-spansk translatør.  Ansøgningen kan indsendes og behandles på følgende e-mail: gustavo.madariaga@cancilleria.gov.co

 

Oversættelse af dokument/attest fra dansk til spansk:

Oversættelsen behøver nødvendigvis ikke udarbejdes af en professionel oversætter. Dvs. Enhver person med et indgående kendskab til begge sprog (dansk og spansk) kan udføre oversættelsen.

Personen, som udfører oversættelsen, skal henvende sig til en colombiansk notar, som anerkender oversætterens underskrift og oversættelse (personen gør sig ansvarlig for oversættelsen af dokumentet/attesten).

Derud skal oversætteren medbringe følgende dokumenter:

  • Det originale danske dokument eller kopi heraf
  • Den spanske oversættelse af dokumentet med oversætterens underskrift.