Spring til indhold

Colombia i tal

Tallene på denne og de underliggende sider er hentet fra Verdensbankens database og er fra 2012. Ved at klikke på "Link til kilde" i skemaet, kan man se Verdensbankens data for tidligere år.

Værdi Enhed Kilde
 
Landareal 1.141.748 Kvadratkilometer Link til kilde
Befolkningstal 46.075.721 Antal personer Link til kilde
Befolkningsvækst (årlig %) 0,90 Årlig % Link til kilde
Forventet levetid ved fødslen (år) 75,88 År Link til kilde
BNI per indbygger, købekraftsparitet (nuværende international $) 7.290 USD/indbygger Link til kilde
Vækst i BNP (årlig %) 3,91 Årlig % Link til kilde
Samlet offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget (nuværende USD) 764.250.000 USD/år Link til kilde
Offentlig udviklingsbistand (ODA) modtaget per indbygger (nuværende USD) 16,59 USD/indbygger Link til kilde
Nutidsværdi af udlandsgæld (nuværende USD) - USD Link til kilde
Dødeligheden for børn under fem år (per 1000) 17,20 Promille (‰) Link til kilde
Indskrevet i grundskolen (% netto) 114,96 Procent (%) Link til kilde
Forbedret vandkilde (% af befolkningen med adgang) Procent (%) Link til kilde