Spring til indhold

Stillehavsalliancen: Regionalt samarbejde der skaber muligheder for danske virksomheder.

The Trade Council har udarbejdet en guide om stillehavsalliancen, for at danne et overblik over, hvad alliancen går ud på, og hvad den betyder for danske virksomheder. Stillehavsalliancen gør det mindre kompliceret og mere gennemskueligt for danske virksomheder at operere i Latinamerika. Dette sker ved at fjerne handels-tariffer og forbedre infrastrukturen samt at integrere regionen yderligere for således at øge den økonomiske aktivitet og forbedre samhandlen med asiatiske partnere.

Stillehavsalliancen er et initiativ taget af Colombia, Mexico, Peru og Chile med det formål at styrke det regionale samarbejde i Latinamerika på baggrund af et fælles syn på åbne markeder, frihandelsaftaler, økonomisk stabilitet, udenlandske investeringer samt et fælles ønske om at forbedre forholdene til andre lande og regioner.

En af de centrale målsætninger er at styrke de intra-regionale forhold. Alliancen søger en dyb integration bestående af fri bevægelse af varer, services, kapital og arbejdskraft.

Derudover har Stillehavsalliancen også et yderligere mål om at etablere en platform for ekstra-regionalt økonomisk og kommercielt samarbejde med specielt fokus på Asien.

Hvis du er interesseret i at vide mere, kan du læse mere her.