Spring til indhold

Fornyelse af pas

Ansøgeren bør møde personligt op på ambassaden for at få optaget de biometriske data. Ansøgeren skal inden da aftale en tid i tidsrummene tirsdag og torsdag ml. 13:00 og 16:00. Dette gøres via mail på bogamb@um.dk.

Prisen for fornyelsen betales kontant på ambassaden på dagen for registrering af biometriske data og beløber sig til 481.000 COP. Nederst på denne side finder du information om andre måder at betale på.

Betingelser for at ansøge om danske pas, 18 år eller ældre

Pasansøgningen skal være fyldestgørende og underskrevet.

 • Kopi af nuværende pas. Registreringen af biometri foretages på repræsentationen.
 • Som en generel regel må man ikke bære hovedbeklædning på pasbilledet (dvs. ingen kasket, hat, baret etc.)
 • Hvis du finder skader på fingerspidserne, er det vigtigt straks at gøre repræsentationen opmærksom herom.
 • Gebyr betales, når man afleverer sin ansøgning. Se venligst prislisten til venstre under "gebyrregler og gebyrer".
 • Ansøger skal møde personligt op for at søge om pas og man bestiller tid på ambassaden på forhånd.
 • I nogle tilfælde skal der forevises yderligere dokumentation og vi anbefaler derfor, at man kontakter ambassaden for at få dette afklaret, inden man møder op.

Betingelser for at ansøge om danske pas, under 18 år

 • Pasansøgningen skal være fyldestgørende og underskrevet af begge forældre. Hvis kun én forælder har forældremyndigheden, skal der vises dokumentation for det.
 • Børn kan ikke indskrives i forældres eller andres pas.
 • Registreringen af biometri foretages på repræsentationen. Det kan være svært at tage pasfoto, der lever op til kravene, af små børn. Hvis det ikke kan lade sig gøre på ambassaden, kan vi bede om, at der medbringes et billede i pasfoto-størrelse.
 • Medbring en kopi af det tidligere pas og barnets fødselsattest. Hvis fødselsattesten ikke er dansk, skal den være apostillestemplet eller legaliseret (kontakt evt. ambassaden inden for vejledning) 
 • Hvis barnet er født i udlandet før 1. juli 2014 og kun faderen er dansk, skal forældrenes vielsesattest desuden medbringes. Hvis den ikke er dansk skal den være apostillestemplet eller legaliseret. 
 • Gebyr betales, når man afleverer sin ansøgning. Se venligst prislisten til venstre under "gebyrregler og gebyrer
 • Ansøger og forældremyndighedsindehavere skal møde personligt op for at søge om pas. Hvis kun én forælder har forældermyndighed, skal der forevises bevis for det.

Krav til pasbilleder:         https://www.politi.dk/da/borgerservice/pas/pasbilleder/

Bevarelse af dansk statsborgerskab

 • Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab for børn født i udlandet bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets  Indfødsretskontor. Der henvises i øvrigt til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside.

Supplerende information ved rejser via USA

De amerikanske myndigheder kræver, at alle pas udstedt efter d. 26.oktober 2004, er maskinlæsbare (dvs. kan læses af computere) samt at pas udstedt efter d. 26. oktober 2006 er biometriske, før de tillader adgang til rejsende uden visa med henvisning til ”Visa Waiver”-programmet. Se her, for mere information.

Danske pas udstedt efter 1. marts 1997 er maskinlæsbare. Det betyder, at det ikke er nødvendigt at ændre sit pas, hvis man har fået udstedt et pas efter denne dato, når man rejser til USA.

Når man rejser på et nødpas (provisoriske pas), og hvis man i løbet af denne rejse rejser igennem USA, vil dette dokument ikke blive accepteret, selvom du har et transitvisum. Nødpasset er ikke biometrisk eller maskinlæsbar, hvorfor de derfor ikke hører ind under ”Visa Waiver”-programmet i USA, som normalt tillader indrejse uden visum.

Forlængelse

I specielle tilfælde er det muligt at forlænge passets gyldighed med højst et år, hvis det nuværende pas er udløbet indenfor de sidste tre måneder.

Hvis passet skal bruges til rejse til eller via USA, anbefales det at få visum til USA i det forlængede pas, da der er eksempler på, at de amerikanske immigrationsmyndigheder har afvist indrejse på et forlænget pas uden visum til USA.

Gyldighed af ordinære pas

Voksne (over 18 år) – gyldighed i 10 år.
Børn (2 til 18 år) – gyldighed i 5 år.
Børn (0 til 2 år) – gyldighed i 2 år.
Alle de ovennævnte pas kan blive forlænget med maksimum et år, hvis særlige omstændigheder taler for det.

Nødpas (provisorisk pas)

Et nødpas kan udstedes, hvis man har tabt sit pas, eller det er blevet stjålet.

Brugen af nødpas har primært til formål at sikre hjemrejse til Danmark, og har maksimalt et års gyldighed. Det anbefales at ansøge om et ordinært pas, hvis du har mulighed for at vente på det (det tager cirka fire uger, før passet ankommer fra Danmark).

Nødpasset indeholder ikke ankomststempel, og dette kan skabe problemer, når du forlader landet igen. Det er derfor en rigtig god ide at søge om lokal rådgivning via migrationskontoret før hjemrejse for at undgå eventuelle besværligheder.

 

Betaling af pasfornyelse

Som beskrevet øverst på siden kan man betale kontant på ambassaden på dagen for registrering af biometriske data, hvilket beløber sig til 481.000 COP. Andre valutaer godtages ikke. Alternativt kan man overføre betalingen til ambassadens konto hos banken Itaú. 

Kontonummer

008-40874-2

Reg.-nummer

6029

Bank

Itaú

Kontoholders titel

Embajada del Reino de Dinamarca

Dagen for overførslen bør meddeles til ambassaden og godkendelsen af samme bør sendes via e-mail.

Er man i Danmark kan man overføre 1.010 DKK til Udenrigsminsteriets konto i Danske Bank.

Navn på kontoen Udenrigsministeriet

Kontonummer

4069172849

Bank

Danske Bank

Sort-kode 0216

Swift-kode

DABADKKK

IBAN

DK09 0216 4069 172849

TXT Skriv betalingsservice og ansøgerens navn

Dagen for overførslen bør meddeles til Udenrigsministeriet og godkendelsen af samme bør sendes via e-mail.