Spring til indhold

Attester


Har du brug for en kopi af din fødselsattest eller en ny straffeattest, kan du se, hvad du skal gøre nedenfor.

Fødselsattest

En kopi af en dansk fødselsattest kan ikke opnås gennem en dansk diplomatisk mission.

Nedenfor kan du se, hvordan du får det fra Danmark.
  
Hvis du ønsker en kopi af en dansk fødselsattest, skal du enten kontakte den kirke i Danmark, hvor din fødsel er registreret, eller sognet din sidste bopælsadresse i Danmark tilhørte.

Hvis du ikke ved, hvor din fødsel er registreret, eller hvilket sogn du tilhørte, så skal du kontakte Kirkeministeriet i Danmark. Sørg for at medtage alle de oplysninger, du har om din fødsel.

Kirkeministeriet
Frederikholms Kanal 21
Postboks 2123
1015 København
DANMARK

Tlf. +45 33 92 33 90     
Fax +45 33 92 39 13
E-mail: km@km.dk

Kopien af din fødselsattest vil ikke blive sendt direkte til dig. Du skal udpege en dansk myndighed (dansk diplomatisk mission eller en dansk kirke), hvorfra du kan hente det. Ved afhentning skal du fremlægge foto-id (pas eller kørekort).

 

Straffeattest

Du kan ikke få en kopi af din danske straffeattest gennem en dansk ambassade eller konsulat. Du skal kontakte politiet i Danmark direkte.

Danske statsborgere og udlændinge, der ønsker at få en kopi af deres danske straffeattest, skal rette henvendelse til Rigspolitiet på følgende adresse:

Rigspolitiet
Center for Almen Jura
Kriminalregistret
Polititorvet 14
1780 København V
Danmark
Telefon: +45 35 21 62 22
Fax: +45 31 21 02 20
E-mail: adm-kriminalregister@politi.dk eller khr-kr@politi.dk

Du kan sende din anmodning til politiet enten ved brev, fax eller mail og husk at inkludere følgende:

■ Dit navn, adresse og underskrift på brev/fax
■ Din seneste bopælsadresse i Danmark
■ Dit CPR-nummer (personligt identifikationsnummer) hvis det er relevant
■ Sprog du ønsker certifikatet skal udstedes i
■ Komplet adresse, hvortil certifikatet skal sendes
■ Kopi af relevante pas sider med dit navn, fødselsdato, fødested osv.

En borger bosat i udlandet kan anmode om en privat straffeattest enten ved at udfylde Politiets blanket om ansøgning om straffeattest til privat brug , som kan downloades fra politiets hjemmeside, eller ved at sende personligt brev, hvor ovennævnte oplysninger indgår. Hvis anmodningen sendes pr. e-mail, skal ansøgningsblanketten/det underskrevne brev samt kopi af passiden med foto og underskrift indscannes og vedhæftes mailen (så originalunderskriften fremgår).

Straffeattesten er gratis.