Spring til indhold

Bevarelse og fortabelse af dansk statsborgerskab

På denne side kan du læse om bevarelse og fortabelse af dansk statsborgerskab for børn af danske forældre født i udlandet

Bevarelse af dansk statsborgerskab

Den, der er født i udlandet og aldrig har boet i Danmark og ej heller har opholdt sig her under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark, taber sit danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, medmindre den pågældende derved bliver statsløs.

Bopæl i Danmark anses for at foreligge, hvor bopælen er registreret i Det Centrale Personregister (CPR-registret) og har været af mindst 3 måneders varighed.

Hvis en person ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, kan ministeren efter ansøgning – indgivet inden det fyldte 22. år – tillade, at den pågældende bevarer sit danske statsborgerskab.

Læs mere herom på Udlændinge- og Integrationsministeriets hjemmeside

 

Hvordan man undgår fortabelse af dansk statsborgerskab

Hvis der først søges om bevarelse af dansk statsborgerskab efter det fyldte 22. år og den pågældende ikke har bevaret sit danske statsborgerskab gennem bopæl eller ophold, har ministeren ikke mulighed for at give tilladelse til bevarelse af dansk statsborgerskab.

Udlændinge- og Integrationsministeriet anbefaler derfor, at en ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab indgives inden det fyldte 22. år. 

 

Det bemærkes, at sagsbehandlingstiden i sager om bevis for og bevarelse af dansk statsborgerskab på nuværende tidspunkt er på ca. 14 måneder regnet fra ansøgningens modtagelse i ministeriet.