Spring til indhold

Dansk statsborgerskab

På denne side finder du information om erhvervelse af, samt bibeholdelse af dansk statsborgerskab af børn af danske forældre født i udlandet.  

Forudsætninger for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved fødslen

Det er navnlig forældrenes statsborgerskab, der har betydning for, om et barn erhverver dansk statsborgerskab ved fødslen. Det er den gældende lov på tidspunktet for barnets fødsel, der er afgørende for, om barnet har erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen.

 

Statsborgerskab ved forældrenes ægteskab efter fødslen

Har et barn af en dansk far og en udenlandsk mor ikke erhvervet dansk statsborgerskab ved fødslen, erhverver barnet dansk statsborgerskab, hvis forældrene efterfølgende gifter sig.

Det er en betingelse for erhvervelse af dansk statsborgerskab ved forældrenes indgåelse af ægteskab, at barnet på tidspunktet for indgåelsen af ægteskabet er under 18 år og ugift.

 

Fortabelse af dansk statsborgerskab

Danske statsborgere, der er født i udlandet, risikerer at fortabe deres danske statsborgerskab ved det fyldte 22. år, hvis de pågældende:

  • aldrig har boet i Danmark og
  • ikke har opholdt sig i Danmark under forhold, der tyder på samhørighed med Danmark.

Personer, der er født i udlandet, fortaber dog ikke deres danske statsborgerskab, hvis de pågældende derved bliver statsløse.

Læs mere under Bevarelse af dansk statsborgerskab.