Spring til indhold

Almindeligt dansk kørekort

Udstedelse af Dansk kørekort

Dansk kørekort kan kun udstedes til personer med sædvanlig bopæl i Danmark.
For at søge om et nyt kørekort bedes du møde op personligt på Danmarks ambassade i Bogotá, da du skal skrive under på et såkaldt 'stamkort', og din underskrift vil blive trykt på selve kørekortet.

 

Det er vigtigt, at du bestiller tid forinden per e-mail: bogamb@um.dk   

 

Du skal medbringe følgende:

2 udfyldte ansøgningsskemaer (kan downloades her)
1 pasfoto - Klik her for at se politiets krav til pasfotos
2 kopier af dansk kørekort eller pas
En frankeret svarkuvert eller anbefalet konvolut, hvis du ønsker kørekortet tilsendt pr. post.
Politirapport, hvis det tidligere kørekort er stjålet eller bortkommet på anden vis.

 

Ekspeditionstid

Ansøgningen vil blive sendt til Borgerservice i Danmark, og der går som regel mellem 3-5 uger, inden vi har kørekortet retur.

 

Gebyr

Prisen for at få udstedt et nyt kørekort på ambassaden I Bogotá er:  

DDK 425 eller COP 146.600

(Vi modtager kontanter og bankoverførsel- desværre ingen betalingskort).