Spring til indhold

Praktikstillinger

 

""
Billedet er taget af Rune Øster Mortensen

Ambassaden søger i øjeblikket to praktikanter per 1. februar 2018 til henholdsvis den politiske afdeling og handelsafdelingen.

Kunne du tænke dig at bruge et semester i Colombia og blive en del af den relativt nyåbnede danske ambassade i Bogotá? Du vil få indblik i et spændende land og samtidig udvikle dine egne faglige og internationale kompetencer. Lyder det interessant for netop dig? Så send os endelig din ansøgning samt relevante dokumenter inden ansøgningsfristen fredag d. 6. oktober 2017.

Praktikophold ved den danske ambassade i Bogotá

Ambassaden søger til foråret 2018 to praktikanter - én til handelsafdelingen og én til den politiske afdeling. Praktikopholdet er af seks måneders varighed og løber fra 1. februar 2018 til 31. juli 2018.

Praktikant i den politiske afdeling

Praktikanten vil beskæftige sig med alt fra fredsprocessen og sikkerhedspolitik til udenrigspolitiske forhold og den økonomiske udvikling, samt have opgaver af kulturel og kommunikativ karakter. Arbejdet vil primært være relateret til Colombia, men kan også omhandle de sideakkrediterede lande Panama og Costa Rica samt regionen. Praktikanten deltager desuden i ambassadens daglige, administrative arbejde efter behov.

Arbejdsopgaverne indeholder typisk:

 • Selvstændigt analyse- og researcharbejde
 • Deltagelse på observatør-niveau i diverse møder og seminarer
 • Bistå med forberedelse og gennemførsel af danske ministerbesøg og delegationer
 • Udvikling og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside og sociale medier
 • Bidrage med idéer, information og artikler til arbejdet med public diplomacy
 • Besvarelse af forskellige spørgsmål og henvendelser, der naturligt kommer til ambassaden fra såvel colombianere som danskere, der ønsker information på stort set alle tænkelige områder

Praktikant i Handelsafdelingen

Handelsafdelingen hører under Eksportrådet som har til formål at støtte og fremme danske økonomiske og kommercielle interesser. Vi arbejder primært i Colombia inden for områderne sundhed, design & IT, energi & miljø samt landbrug, men dækker også Panama og Costa Rica. Praktikantens primære opgave er at indgå i handelsafdelingens daglige arbejde, hvilket inkluderer opgaver og research for danske virksomheder. Praktikanten deltager desuden i ambassadens daglige administrative arbejde efter behov.

Arbejdsopgaverne indeholder typisk:

 • Udarbejdelse af markeds- og sektorrapporter
 • Kontaktformidling mellem danske og colombianske virksomheder
 • Besvarelse af løbende henvendelser om det colombianske marked
 • Generel opdatering af ambassadens økonomiske informationsbase
 • Udvikling og vedligeholdelse af ambassadens hjemmeside og sociale medier
 • Deltagelse på observatør-niveau i diverse møder og seminarer
 • Bidrage med idéer, information og artikler til arbejdet med public diplomacy

Kvalifikationer

Praktikopholdet indeholder meget varierende og selvstændige arbejdsopgaver, hvorfor det forventes, at praktikanterne udviser stor fleksibilitet og initiativ i deres arbejde. Vi søger generalister med gode analytiske evner, engagement og lyst til at indgå i en dynamisk hverdag. Arbejdssproget på ambassaden skifter mellem spansk og dansk og indimellem engelsk, hvorfor det forventes, at praktikanterne behersker alle tre sprog på et fornuftigt niveau i såvel skrift som tale.

For at blive praktikant skal du have en bachelorgrad eller lignende og være indskrevet på en højere dansk eller udenlandsk læreanstalt.

Praktisk information

Praktikopholdet er ulønnet, men ambassaden bidrager med et tilskud på DKK 3.500 pr. måned til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet. Praktikanterne er selv ansvarlige for at finde bolig i Bogotá, men ambassaden er behjælpelig med nødvendig information.

Den ugentlige arbejdstid udgør 37 timer, inklusiv ½ times daglig frokostpause. Arbejdstiden er mandag-torsdag kl. 9.00-17.00 samt fredag kl. 9.00-14.00. Praktikanterne kan afholde 2,08 dages ferie pr. måneds praktik. Afholdelsen af ferien aftales med ambassaden.

Ansættelse i Udenrigsministeriet forudsætter, at praktikanten kan blive sikkerhedsgodkendt.

Ansøgning

En komplet ansøgning inkluderer praktikansøgning, hvoraf det tydeligt fremgår hvilken stilling du søger, samt CV og relevante eksamensbeviser, anbefalinger mv.

Alle ansøgninger skal sendes som en enkelt PDF fil navngivet på følgende måde: praktikantansøgning_fornavn_efternavn.pdf.

Ansøgningsfristen er fredag d. 6. oktober 2017.

Ansøgningen sendes pr. mail til bogamb@um.dk. Har du yderligere spørgsmål er du velkommen til at kontakte nuværende praktikant i den politiske afdeling Magnus Muñoz på +57 321 457 4378 eller magmun@um.dk eller handelspraktikant Thea Nissen på tlf. +57 311 503 6172 eller thenis@um.dk