Spring til indhold

Ambassadørhilsen

Velkommen!

Det er med stor glæde og stolthed, at Danmark pr. 1. august 2014 kunne genåbne en ambassade i Colombia. Colombia er inde i en rivende udvikling med nogle af de højeste vækstrater på det latinamerikanske kontinent, ligesom det ser ud til, at der inden for en overskuelige tidshorisont kan indgås en fredsaftale mellem den colombianske regering og oprørsbevægelsen FARC. Med udsigten til en fredsaftale vil Colombia kunne arbejde for en positiv udvikling af landet med yderligere vækst, hvor danske kompetencer og viden kan udgøre et væsentligt bidrag.

Et af hovedformålene med at åbne en ambassade i Colombia er, at ambassaden kan assistere danske virksomheder på det colombianske marked, således at vores virksomheder får mulighed for at tilbyde deres ydelser i Colombia, og omvendt at colombianerne kan få adgang til danske løsninger og varer. Herudover vil ambassaden arbejde med at støtte de danske virksomheder, som allerede er i Colombia.

Et tættere forhold mellem vores to lande er også en opgave, som ambassaden prioriterer højt, bl.a. i form af højtniveaubesøg fra Danmark til Colombia og viseversa samt udbredelse af danske værdier i Colombia. Og ikke mindst så vil ambassaden assistere de danskere, som måtte få brug for vores hjælp enten som fastboende dansker i Colombia, eller hvis du blot, som dansk statsborger, er på rejse i det smukke land.

Under alle omstændigheder kan du/I kontakte os på ambassaden for at få yderligere information om vores virke og hvordan vi har mulighed for at hjælpe dig i Colombia, uanset om du er en dansk virksomhed, dansker i Colombia, eller blot ønsker at høre mere!

Mange hilsner og på gensyn,     

Lars Steen Nielsen

Ambassadør

""