Spring til indhold

Danmark og OSCE-partnere nedsætter ekspertmission for at undersøge alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Rusland

01.11.2018  18:21

Danmark og 15 andre medlemmer af Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (OSCE) nedsætter i dag en uafhængig, international ekspertmission, som skal undersøge rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser mod bl.a. LGBTI-personer, journalister, advokater og menneskerettighedsforkæmpere i den russiske føderalrepublik, Tjetjenien.

”Helt grundlæggende handler det om at holde Rusland ansvarlig i forhold til vores fælles menneskeretlige forpligtelser. Vi har set talrige troværdige rapporter om alvorlige krænkelser af grundlæggende frihedsrettigheder i Tjetjenien, blandt andet tortur af homoseksuelle. Det er selvfølgelig noget der skal undersøges til bunds. Og det har Rusland tilsyneladende ikke gjort”, siger udenrigsminister Anders Samuelsen og fortsætter:

”Mit håb er, at ekspertmissionens arbejde vil sætte fornyet fokus på den dybt bekymrende menneskerettighedssituation i Tjetjenien og bidrage til at forhindre angreb mod seksuelle mindretal og menneskerettighedsforkæmpere fremadrettet.”

Baggrund
Den uafhængige ekspertmission – også kaldet Moskva-mekanismen – er et af OSCE’s eneste ikke-konsensus baserede redskaber. Mekanismen blev etableret i 1991 og kan aktiveres af en gruppe på mindst 10 medlemsstater, hvis der vurderes at være systematiske og omfattende overtrædelser af OSCE’s menneskeretlige forpligtelser. Moskva-mekanismen blev senest anvendt i 2011 over for Hviderusland og inden da over for Turkmenistan i 2003.

Danmark har sammen med 15 andre medlemmer af OSCE (Belgien, Canada, Estland, Finland, Frankrig, Island, Irland, Letland, Litauen, Nederlandene, Norge, Sverige, Storbritannien, Tyskland og USA) nedsat ekspertmissionen på baggrund af en række rapporter om alvorlige menneskerettighedskrænkelser i Tjetjenien fra januar 2017 til dags dato.

Missionen har mandat til at undersøge de fortsat ubesvarede spørgsmål, som blev rejst over for Rusland i OSCE den 30. august, med logistisk støtte fra OSCE’s Kontor for Demokratiske Institutioner og Menneskerettigheder. Det forventes, at missionens rapport offentliggøres inden for 6-8 uger.
 
For yderligere information kontakt presserådgiver Anne Ege, tlf. 41 53 25 26